Facebook
Harmonie p.o.

1.1.2024

EVVO – pro školní rok 2023/2024

EVVO – pro školní rok 2023/2024

 • Název projektu: Strom poznání
 • Registrační číslo projektu:
 • Doba realizace projektu: 1. 3. 2024 – 31. 8. 2024
 • Rozpočet celkem: 50 000,-Kč
 • Stručný popis projektu: 17. 7. 2023 zahájila svou činnost nová pobytová služba DOZP, kterou provozuje Harmonie, p. o. V rámci reformy psychiatrické péče byly v Krnově vystaveny tři domky, v nichž našlo bydlení 12 klientů s poruchou autistického spektra a chronickým duševním onemocněním. Nyní je zahrada zatravněna, v rámci environmentálního projektu bychom chtěli obnovit zeleň a využít rozlehlou zelenou plochu k smysluplnému trávení volného času klientů.

1.1.2023

EVVO – pro školní rok 2022/2023

EVVO – pro školní rok 2022/2023

 • Název projektu: Harmonie – terapie přírodou
 • Registrační číslo projektu:
 • Doba realizace projektu: 1. 3. 2023 – 31. 8. 2023
 • Rozpočet celkem 70 000,-Kč
 • Stručný popisu projektu: Důvodem k podání žádosti byla potřeba navázat na stávající aktivity a rozšířit je o nové možnosti práce v zahrádkách pro naše klienty. 
  Zaměřili se především na pěstování zeleniny a bylinek ve sklenících i mimo ně, na jejich sklizeň a zpracování pro vlastní spotřebu. Klienti si upevňují své pracovní návyky při práci s rostlinami a prohlubují svůj vztah k živé přírodě. 
  Výhodou skleníků je možnost pěstování rostlin od brzkého jara do podzimu bez ohledu na počasí. Práce s rostlinami rozvíjí jemnou motoriku, uklidňuje a přináší řadu pozitivních účinků. Zahradní terapie má prokazatelné pozitivní účinky na osoby s mentálním a fyzickým postižením.

KONTAKT

Harmonie, příspěvková organizace
Chářovská 785/85
794 01 Krnov

IČO: 00846384
Datová schránka: ihekkjyKontaktujte nás v době od 7:00 do 15:30h

Facebook
Zřizovatel