Facebook
Harmonie p.o.

sociální
služby
lidem
se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením

POSLÁNÍ

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytovat celoročně podporu a péči lidem s mentálním a vícenásobným postižením na základě jejich individuálních potřeb a přání. Pracovníci citlivým způsobem podporují zachování rodinných, přátelských a partnerských vztahů s ohledem na všechny jejich potřeby. Umožňují jim využívat ostatní služby v přirozeném prostředí.

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je poskytována dospělým lidem, mužům i ženám s mentálním postižením a případným dalším přidruženým postižením s vyšší mírou potřeby podpory.

 • Kapacita: celková kapacita DOZP je 59 klientů. 
 • Provozní doba: provoz je zajištěn v nepřetržitém pracovním režimu.
 • Místo poskytování služby: DOZP, Chářovská 785/85, 794 01 Krnov

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PONTOS

POSLÁNÍ

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením PONTOS je vytváření atmosféry a podmínek domova, podnětného prostředí pro fyzický, kognitivní i sociální rozvoj klientů a pro jejich důstojný, spokojený a smysluplný život. 

CÍLOVÁ SKUPINA

Naše zařízení poskytuje pobytovou sociální službu dospělým osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám s poruchou autistického spektra, jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitý dohled a dopomoc v běžných záležitostech každodenního života. Služba je určena pro klienty s bydlištěm nebo trvalým pobytem na území Moravskoslezského kraje.

 • Kapacita: celková kapacita je 12 klientů. 

 • Provozní doba: provoz je zajištěn v nepřetržitém pracovním režimu.

 • Místo poskytování služby: DOZP Pontos, Blahoslavova 1175/15, 794 01 Krnov

Chráněné bydlení

POSLÁNÍ

Posláním je poskytovat dospělým lidem s mentálním a vícenásobným postižením takovou podporou, jakou potřebují k tomu, aby mohli bydlet v běžných domácnostech. Individuálně je podporovat v rozhodování ve všech věcech, které se jich týkají. Respektovat jejich potřeby a podporovat je v jejich naplňování.

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je určena dospělým lidem, mužům i ženám s mentálním a vícenásobným postižením, u kterých je pro poskytování podpory určující mentální postižení. Jedná se o lidi, kteří potřebují podporu především v rozhodování se, v péči o vlastní domácnost, v hospodaření s penězi, v přípravě a zajištění stravy a v navazování kontaktů s okolím.

 • Kapacita: celková kapacita je 80 klientů v šesti střediscích

 • Provozní doba: provoz je zajištěn v nepřetržitém pracovním režimu

 • Místo poskytování služby: pobytová služba je poskytována ve třech obcích - Krnov, Město Albrechtice a Osoblaha

Sociálně terapeutická dílna

POSLÁNÍ

Posláním služby je vytvořit dospělým lidem s mentálním a vícenásobným postižením, kteří nemají možnost pracovat na běžném trhu práce, podmínky pro smysluplné trávení volného času a vybavit je základními pracovními dovednostmi a návyky. Při naplňování cíle služby stavíme na schopnostech a individuálních potřebách každého uživatele, respektujeme jeho jedinečnost a právo osobní volby. 

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinu tvoří dospělí lidé s mentálním a vícenásobným postižením, kteří v současné době nemají možnost pracovat z různých důvodů na běžném trhu práce. Činnosti v dílně jsou zaměřené na získávání pracovních dovedností a upevňování psychomotorických a sociálních dovedností. 

 • Kapacita: celková kapacita je 30 klientů/den 

 • Provozní doba: PO - PÁ od 8:00 - 15:15 hod. 

 • Místo poskytování služby: B. Smetany 536/35, Město Albrechtice

Naši partneři

KONTAKT                                                                                                                                         ZŘIZOVATEL

 

Harmonie, příspěvková organizace
Chářovská 785/85
794 01 Krnov
IČO: 00846384


Datová schránka: ihekkjy

Kontaktujte nás v době od 8:00 do 14:30h

Facebook