Facebook
Harmonie p.o.

22.4.2024

Podpora služeb sociální prevence 2022+

Podpora služeb sociální prevence 2022+

 • Název projektu: Podpora služeb sociální prevence 2022+
 • Operační program: Zaměstnanost plus
 • Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000001
 • Doba realizace projektu: 1. 1. 2022 - 30. 6. 2025
 • Stručný popis projektu: Účelem realizace projektu je finanční podpora poskytovatelů sociálních služeb v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024, kteří jsou součástí sítě sociálních služeb uvedené ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. V rámci aktivity budou podpořeny osoby se zdravotním postižením ve zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
 • Aktivita „Sociálně terapeutické dílny“Smyslem aktivity je podpora osob se sníženou soběstačností, které není možné vzhledem 
  k jejich hendikepu zapojit do otevřeného nebo chráněného trhu práce.

   

   Projekt je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem a Moravskoslezským krajem

KONTAKT                                                                                                                                         ZŘIZOVATEL

 

Harmonie, příspěvková organizace
Chářovská 785/85
794 01 Krnov
IČO: 00846384


Datová schránka: ihekkjy

Kontaktujte nás v době od 8:00 do 14:30h

Facebook