Facebook
Harmonie p.o.

EVVO – pro školní rok 2023/2024

  • Název projektu: Strom poznání
  • Registrační číslo projektu:
  • Doba realizace projektu: 1. 3. 2024 – 31. 8. 2024
  • Rozpočet celkem: 50 000,-Kč
  • Stručný popis projektu: 17. 7. 2023 zahájila svou činnost nová pobytová služba DOZP, kterou provozuje Harmonie, p. o. V rámci reformy psychiatrické péče byly v Krnově vystaveny tři domky, v nichž našlo bydlení 12 klientů s poruchou autistického spektra a chronickým duševním onemocněním. Nyní je zahrada zatravněna, v rámci environmentálního projektu bychom chtěli obnovit zeleň a využít rozlehlou zelenou plochu k smysluplnému trávení volného času klientů.

Důvodem pro předložení tohoto projektu je revitalizace zahrady o rozloze cca 2100m2, výsadba zeleně a záhonů a rozšíření možností práce na zahradě pro naše klienty. 

Zaměříme se především na pěstování zeleniny a bylinek, na jejich sklizeň a zpracování pro vlastní spotřebu. Klienti si upevní své pracovní návyky při práci s rostlinami a prohloubí svůj vztah k živé přírodě. Práce s rostlinami rozvíjí jemnou motoriku, uklidňuje a přináší řadu pozitivních účinků. Zahradní terapie má prokazatelné pozitivní účinky na osoby s autismem. 

Účelem příspěvku a cílem projektu je účelnější využití zahrady (nyní zde roste pouze tráva a plevel), podpora aktivit klientů o zahradní činnosti, péče o zahradu, vytvoření přírodních koutů a chodníčků, výsadba ovocných stromů a keřů, vytvoření záhonů pro pěstování zeleniny a bylin. Také chceme na zahradu umístit krmítka pro ptáky a hmyzí hotel. 

KONTAKT

Harmonie, příspěvková organizace
Chářovská 785/85
794 01 Krnov

IČO: 00846384
Datová schránka: ihekkjyKontaktujte nás v době od 7:00 do 15:30h

Facebook
Zřizovatel