Facebook
Harmonie p.o.

EVVO – pro školní rok 2022/2023

  • Název projektu: Harmonie – terapie přírodou
  • Registrační číslo projektu:
  • Doba realizace projektu: 1. 3. 2023 – 31. 8. 2023
  • Rozpočet celkem 70 000,-Kč
  • Stručný popisu projektu: Důvodem k podání žádosti byla potřeba navázat na stávající aktivity a rozšířit je o nové možnosti práce v zahrádkách pro naše klienty. 
    Zaměřili se především na pěstování zeleniny a bylinek ve sklenících i mimo ně, na jejich sklizeň a zpracování pro vlastní spotřebu. Klienti si upevňují své pracovní návyky při práci s rostlinami a prohlubují svůj vztah k živé přírodě. 
    Výhodou skleníků je možnost pěstování rostlin od brzkého jara do podzimu bez ohledu na počasí. Práce s rostlinami rozvíjí jemnou motoriku, uklidňuje a přináší řadu pozitivních účinků. Zahradní terapie má prokazatelné pozitivní účinky na osoby s mentálním a fyzickým postižením.

Do tohoto projektu se zapojila všechna střediska Chráněného bydlení, kde každé bydlení má svou, převážně zatravněnou, zahradu. Na základě zájmu klientů o zahradní terapii vznikla potřeba doplnit stávající aktivity v péči o zahradu a rostliny i o pěstitelské činnosti ve sklenících. V některých chráněných bydleních měli zájem rozšířit zavedené zahradní činnosti o nové aktivity – pěstování bylin, ovoce a zeleniny. 

KONTAKT

Harmonie, příspěvková organizace
Chářovská 785/85
794 01 Krnov

IČO: 00846384
Datová schránka: ihekkjyKontaktujte nás v době od 7:00 do 15:30h

Facebook
Zřizovatel