Facebook
Harmonie p.o.
IROP

Elektromobily pro sociálně terapeutickou dílnu HARMONIE, příspěvková organizace

 • Název projektu: Elektromobily pro sociálně terapeutickou dílnu HARMONIE, příspěvková organizace
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017332
 • Doba realizace projektu: 1. 4. 2022 – 31. 12. 2023
 • Stručný popis projektu: Realizátor projektu, Harmonie příspěvková organizace, pořídila díky realizaci projektu dva elektromobily, určené pro efektivní a kvalitní poskytování sociální služby klientům sociálně terapeutické dílny (STD) za účelem zvýšení kvality a dostupnosti jejího poskytování primárně ve Městě Albrechticích a jeho okolí. Posílí se tak fungování i v případě probíhající pandemie či jiné krizové situace v budoucnu, která by opět znamenala zvýšený tlak na danou službu.

Projekt Elektromobily pro sociálně terapeutickou dílnu HARMONIE, příspěvková organizace je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19“

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo pořízení dvou nových ekologicky šetrných elektromobilů určených pro efektivní a kvalitní poskytování služby STD, za účelem zvýšení kvality a dostupnosti této sociální služby poskytované ve Městě Albrechticích pro cca 30 klientů.

Díky projektu se nám podařilo získat 2 nové elektromobily 

 • vícemístný 

  Opel e-Zafira

   – 9timístné vozidlo s úpravou pro převoz osob s omezenou schopností pohybu

 • osobní vozidlo 

  HYUNDAI IONIQ 5

   – elektromobil s tažným zařízením a kapacitou baterie 77,4 kWh

Obecným cílem projektu je, v návaznosti na specifický cíl 6.1 IROP (REACT EU), zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích ke zlepšení materiálně technické základny sociální infrastruktury s důrazem na zvýšenou energetickou účinnost a rovněž k sociální inkluzi.

„Elektromobily jsou pro nás velmi důležitou investicí. Doposud služba Sociálně terapeutické dílny (dále jen STD) měla k dispozici osobní vozidlo, sloužící především klientům Chráněného bydlení. Vzhledem k tomu, že se STD účastní mnoha prodejních a výstavních akcí v rámci celého Moravskoslezského kraje, kde prezentuje výrobky klientů, jsme za finanční podporu, díky níž se nám podařilo zakoupit dvě elektrovozidla,  nesmírně vděčni.“   uvedla ředitelka organizace Mgr. Martina Nováková, DiS. 

KONTAKT                                                                                                                                         ZŘIZOVATEL

 

Harmonie, příspěvková organizace
Chářovská 785/85
794 01 Krnov
IČO: 00846384


Datová schránka: ihekkjy

Kontaktujte nás v době od 8:00 do 14:30h

Facebook