Facebook
Harmonie p.o.

sociální
služby
lidem
se zdravotním postižením

DOZP Chářovská

Cílová skupina

Služba je poskytována dospělým lidem, mužům i ženám s mentálním postižením a případným dalším přidruženým postižením s vyšší mírou potřeby podpory.

Poslání

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytovat celoročně podporu a péči lidem s mentálním a vícenásobným postižením na základě jejich individuálních potřeb a přání. Pracovníci citlivým způsobem podporují zachování rodinných, přátelských a partnerských vztahů s ohledem na všechny jejich potřeby. Umožňují jim využívat ostatní služby v přirozeném prostředí.

  • Kapacita: celková kapacita DOZP je 59 klientů. 
  • Provozní doba: provoz je zajištěn v nepřetržitém pracovním režimu.
  • Místo poskytování služby: DOZP, Chářovská 785/85, 794 01 Krnov

DOZP Pontos

Cílová skupina

Naše zařízení poskytuje pobytovou sociální službu dospělým osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám s poruchou autistického spektra, jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitý dohled a dopomoc v běžných záležitostech každodenního života. Služba je určena pro klienty s bydlištěm nebo trvalým pobytem na území Moravskoslezského kraje.

Poslání

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením Pontos je vytváření atmosféry a podmínek domova, podnětného prostředí pro fyzický, kognitivní i sociální rozvoj klientů a pro jejich důstojný, spokojený a smysluplný život. Způsob realizace služby vychází z individuálně určených potřeb klientů.

  • Kapacita: celková kapacita DOZP je 12 klientů. 
  • Provozní doba: provoz je zajištěn v nepřetržitém pracovním režimu.
  • Místo poskytování služby: DOZP Pontos, Blahoslavova 1175/15, 794 01 Krnov

Služba Chráněné bydlení

POSLÁNÍ

Posláním Harmonie, Chráněných bydlení ve Městě Albrechticích, v Krnově a v Osoblaze, je poskytovat dospělým lidem s mentálním a vícenásobným postižením takovou podporou, jakou potřebují k tomu, aby mohli bydlet v běžných domácnostech. Individuálně je podporovat v rozhodování ve všech věcech, které se jich týkají. Respektovat jejich potřeby a podporovat je v jejich naplňování.

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je určena dospělým lidem, mužům i ženám s mentálním a vícenásobným postižením, u kterých je pro poskytování podpory určující mentální postižení. Jedná se o lidi, kteří potřebují podporu především v rozhodování se, v péči o vlastní domácnost, v hospodaření s penězi, v přípravě a zajištění stravy a v navazování kontaktů s okolím.

Sociálně terapeutická dílna

Sociálně terapeutické dílny jsou poskytovány ve Městě Albrechticích na ulici B. Smetany 35.

Posláním této služby je vytvořit dospělým lidem s mentálním a vícenásobným postižením, kteří nemají možnost pracovat na běžném trhu práce, podmínky pro smysluplné trávení volného času a vybavit je základními pracovními dovednostmi a návyky.
Sociální služba je klientům poskytována v pracovní dny v době od 8:00-11:30 a od 12:45-15:15 hodin. Služba je bezplatná, je poskytována na základě uzavřené smlouvy a zpracovaného individuálního plánu každého klienta. Kapacita služby je 30 osob/denně.

Stavíme na individuálních schopnostech a předpokladech klientů, samozřejmostí je partnerský přístup ke klientovi, respektujeme jeho právo volby. Pracovníci v sociálních službách jsou vybaveni potřebnými znalostmi a dovednostmi, a jsou tak připraveni reagovat na individuální potřeby každého klienta.

Činnosti dílen jsou zaměřené na získávání a upevňování psychomotorických a sociálních dovedností.

Naši partneři

KONTAKT

Harmonie, příspěvková organizace
Chářovská 785/85
794 01 Krnov

IČO: 00846384
Datová schránka: ihekkjyKontaktujte nás v době od 7:00 do 15:30h

Facebook
Zřizovatel